To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Drodzy Mieszkańcy Wołomina,

 

 Jako Burmistrz Naszego Miasta, mam zaszczyt przedstawić wizję przyszłości naszej gminy. Ten program jest owocem naszej wspólnej pracy, rozmów i marzeń o miejscu, które wybraliśmy, by było nie tylko domem, ale i inspiracją do codziennego życia dla każdego z nas. Wierzę, że wizja gminy nowoczesnej, bezpiecznej, otwartej, gdzie razem budujemy naszą przyszłość, może być naszym wspólnym celem.

Bądź częścią pozytywnej zmiany. Zdecyduj – Wybieram Wołomin!

 

Innowacja i Rozwój to pierwszy filar naszej wspólnej przyszłości. Dążymy do tego, aby Wołomin był miastem, gdzie nowoczesne technologie i edukacja otwierają drzwi do globalnych możliwości, a jednocześnie wspierają lokalną przedsiębiorczość i twórczość. Nasz cel to stworzenie przestrzeni, gdzie każdy mieszkaniec ma dostęp do narzędzi potrzebnych do realizacji swoich pasji i zawodowych aspiracji.

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo są fundamentem, na którym budujemy naszą codzienność. Przez inwestycje w odporność klimatyczną, bezpieczeństwo publiczne, wsparcie dla seniorów oraz promowanie zdrowego stylu życia, zapewnimy środowisko, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i zdrowo.

 

Społeczność i Integracja. Siła Wołomina tkwi w społeczności – w ludziach, którzy wybrali to miasto. Poprzez kulturę, sztukę, wsparcie dla rodzin i inicjatywy społeczne, budujemy miejsce, które jest otwarte, przyjazne i wspierające dla wszystkich.

 

Zrównoważony Rozwój jest naszą odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Przez promowanie zielonej mobilności, ekologicznych rozwiązań infrastrukturalnych i odnowę centrum miasta, zapewnimy harmonię między potrzebami naszej wspólnoty a szacunkiem dla środowiska naturalnego.

 

Jako Burmistrz Wołomina, zobowiązuję się do poprowadzenia nas przez te zmiany z otwartością, determinacją
i przede wszystkim – zawsze z myślą o Was, Mieszkańcach naszej gminy. Wizja, którą prezentuję to nie tylko nasz wspólny program na nadchodzące wybory - to przede wszystkim nasza mapa drogowa ku lepszej przyszłości. Dołączcie do nas! Razem Wybierzmy Wołomin przyszłości!

 

Zachęcam każdego z Was do aktywnego udziału w tym procesie. Wasze opinie, pomysły i energia są kluczowe dla naszego wspólnego sukcesu. Razem sprawimy, że nasze miasto będzie wzorem nowoczesności, bezpieczeństwa, społecznej integracji i zrównoważonego rozwoju. Wybierzmy Wołomin!

Z wyrazami szacunku,

Program wyborczy KWW Elżbiety Radwan — Pozytywny Wołomin

Pozytywny Wołomin: Nasza Wspólna Wizja Przyszłości

 

"Pozytywny Wołomin" to inicjatywa, którą założyliśmy, by zmieniać nasze miasto w przestrzeń pełną możliwości, zrównoważonego rozwoju i wspólnoty. To plan działania, który odpowiada na współczesne wyzwania i aspiracje mieszkańców, skupiając się na czterech kluczowych filarach: Innowacja i Rozwój, Zdrowie i Bezpieczeństwo, Społeczność i Integracja oraz Zrównoważony Rozwój.

 

"Pozytywny Wołomin" to nie tylko szereg projektów i inicjatyw; to zaproszenie dla każdego mieszkańca do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości naszego miasta. Razem możemy sprawić, że Wołomin będzie miejscem, w którym innowacyjność łączy się z tradycją, a troska o środowisko i społeczność idzie w parze z dynamicznym rozwojem. Dołącz do nas w tej podróży ku lepszej przyszłości. Wybierz Wołomin!   

 

Przez rozwój usług cyfrowych, wsparcie przedsiębiorczości, inwestycje w edukację i promowanie efektywności energetycznej, Wołomin staje się miastem nowoczesnym i przyjaznym dla biznesu, gdzie każdy mieszkaniec ma dostęp do wiedzy i narzędzi niezbędnych w XXI wieku.

Innowacje & Postęp

Działania na rzecz odporności klimatycznej, bezpieczeństwa publicznego, wsparcia seniorów i promocji zdrowego stylu życia mają na celu zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i zdrowego środowiska życia, gdzie troska o dobrostan każdego jest priorytetem.

Zdrowie & Bezpieczeństwo

Poprzez kulturę, sztukę, wsparcie kapitału ludzkiego i demografii, "Pozytywny Wołomin" buduje silną społeczność. Inicjatywy te sprzyjają integracji, rozwojowi osobistemu i tworzeniu przyjaznego środowiska dla rodzin, celebrując różnorodność i wspierając wzajemne relacje między mieszkańcami.

Społeczność & Integracja

Skupiając się na zielonej mobilności, ekologicznej infrastrukturze i odnowie przestrzeni miejskiej, dążymy do stworzenia zrównoważonego miasta, które szanuje środowisko naturalne i promuje zielone inicjatywy, czyniąc Wołomin przykładem ekologicznej świadomości i działań.

Zrównoważony Rozwój

Przyszłość zaczyna się dziś: Odkryj Innowacyjny Wołomin

źródło: Unsplash

Cyfrowy świat w naszej gminie

 

Jesteśmy na progu cyfrowej rewolucji w Wołominie. Rozwój aplikacji miejskiej to tylko początek naszej podróży ku dostępności cyfrowej. Umożliwi ona każdemu mieszkańcowi łatwy dostęp do informacji publicznych i usług miejskich – wszystko na wyciągnięcie ręki.

Cyfrowa przyszłość już dziś to nasza obietnica nowoczesnych technologii na służbie społeczności.

Wsparcie dla Przedsiębiorczości: Budujemy Silną Lokalną Gospodarkę

 

Poszerzymy ofertę wsparcia dla start-upów - to nasze działanie na rzecz przedsiębiorczych mieszkańców Wołomina. Zorganizujemy warsztaty i spotkania networkingowe, aby lokalni przedsiębiorcy mogli dzielić się wiedzą, doświadczeniem i tworzyć nowe możliwości biznesowe. "Pozytywny Wołomin" to miejsce, gdzie każdy pomysł ma szansę na realizację. W północnej części miasta utworzymy specjalną strefę pod usługi publiczne związane ze zdrowiem i rehabilitacją, z parkiem kąpieli leśnych i kompleksem rekreacyjnym.

źródło: Unsplash

źródło: Urząd Miejski w Wołominie

Edukacja na Miarę XXI wieku

 

Zainwestujemy w przyszłość naszych dzieci poprzez programy wczesnej edukacji technologicznej i modernizację biblioteki – nasza Miejska Biblioteka stanie się nowoczesnym centrum nauki. Naszym celem jest zapewnienie równego startu dla każdego dziecka i wsparcie dla nauczycieli oraz rodziców w przygotowaniu młodych ludzi do wyzwań przyszłości. Festiwal nauki dla dzieci i konkursy innowacyjności edukacyjnej to tylko niektóre z inicjatyw edukacyjnych, które zapoczątkujemy.

Zielona Energia dla Zrównoważonego Wołomina

 

Poprzez programy dotacyjne dla mieszkańców i rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, zmniejszamy ślad węglowy naszego miasta. Inwestycja w efektywność energetyczną to wielki krok w kierunku lepszej jakości powietrza i niższych rachunków za energię dla każdego mieszkańca, wykorzystamy do tego ciepło z ziemi i energię ze słońca, wprowadzimy zintegrowany model i system zarządzania i monitorowania energią.

źródło: Unsplash

Nasza propozycja to więcej niż program – to nasza wspólna wizja miasta przyszłości. Razem budujemy Wołomin, który jest innowacyjny, wspierający rozwój, dbający o edukację i zrównoważone środowisko. Dołącz do nas i bądź częścią tej zmiany. Razem Wybierzmy taki właśnie Wołomin!

Zbudujmy Razem Zdrowszy i Bezpieczniejszy Wołomin

źródło: Urząd Miejski w Wołominie

Odporność Klimatyczna: Działamy dla Przyszłych Pokoleń

 

Stawiamy na zielone przestrzenie i inicjatywy ekologiczne, które wzmacniają odporność miasta na zmiany klimatyczne. Nowy park miejski z wodnym placem zabaw, zazielenienie Placu 3 Maja oraz terenów odzyskanych od PKP, kolejne parki kieszonkowe to nasze kroki ku lepszej adaptacji i zwiększaniu bioróżnorodności. Zielone innowacje dla przyszłości to nasza odpowiedź na wyzwania ekologiczne, z warsztatami klimatycznymi i projektowaniem zieleni miejskiej włączającym społeczność.

Bezpieczeństwo: Priorytet na Każdym Kroku

 

Naszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom. Rozbudujemy system monitoringu miejskiego i zwiększymy liczbę wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej. Rozwiniemy programy profilaktyczne dla młodzieży i zwiększymy oświetlenie w miejscach publicznych, aby każdy czuł się bezpiecznie w naszym mieście. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu to nasza obietnica.

źródło: Unsplash

źródło: Unsplash

Seniorzy: w Centrum Naszej Uwagi

 

Będziemy wciąż wspierać naszych seniorów rozwijając usługi opiekuńcze na odległość oraz oferując programy edukacyjne. Seniorzy w centrum uwagi: zapewnimy seniorom możliwości aktywnego spędzania czasu i łatwiejszego dostępu do usług zdrowotnych. Wzmocniony Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz festiwale aktywności seniorów to przykłady, jak zadbamy o naszych starszych mieszkańców.

źródło: Urząd Miejski w Wołominie

Sport i Rekreacja: Aktywny Wołomin

 

Na terenie OSiR Huragan wybudujemy nowoczesny kompleks rekreacyjno–wypoczynkowy z wykorzystaniem wód geotermalnych, powstaną nowe boiska i strefy aktywności. Aktywność dla każdego to nasza inicjatywa na rzecz dostępu do nowoczesnych obiektów sportowych i promocji zdrowego stylu życia. Zawody i rodzinne pikniki sportowe to tylko niektóre z wydarzeń, które zachęcą mieszkańców do aktywności fizycznej. A w Ossowie zorganizujemy Kemping z szeroką ofertą rekreacyjną również dla naszych gości.

Działanie dla przyszłych pokoleń to nasz plan na zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej zintegrowane miasto. Każdy z nas ma rolę w budowaniu tej przyszłości.
Dołącz do nas! Razem twórzmy lepszy Wołomin dla siebie i przyszłych pokoleń. Wybierzmy Wołomin!

Twórzmy Razem Społeczność Pełną Kultury, Wzajemnego Wsparcia i Integracji

źródło: Urząd Miejski w Wołominie

Kultura i Sztuka: Serce Naszego Miasta

 

Chcemy by Wołomin żył kulturą i sztuką, celebrując lokalne talenty poprzez festiwale i programy grantowe. Stworzymy komfortową przestrzeń dla wydarzeń miejskich. Kultura tworzy naszą społeczność: to nasza dewiza, która inspiruje do wspólnego tworzenia i doświadczania bogatej oferty kulturalnej.

Kapitał Ludzki: Inwestycja w Przyszłość

 

Rozwiniemy potencjał naszych mieszkańców poprzez programy mentoringowe i warsztaty umiejętności miękkich. Rozwój to nasza przyszłość: chcemy budować silną społeczność. Zadbamy o organizacje pozarządowe tworząc programy dotacji na rozwój ich potencjału.

źródło: Unsplash

źródło: Urząd Miejski w Wołominie

Demografia: Wspieramy Rodziny

 

Wspieramy rodziny: to nasz plan na poprawę warunków życia i zachęcenie do wzrostu demograficznego. Wybudujemy mieszkania dla rodzin, dostępne na preferencyjnych warunkach. Aby ułatwić opiekę nad najmłodszymi – wybudujemy publiczny żłobek. Jeszcze lepiej zadbamy o młode mamy tworząc szkołę rodzenia i Poradnię dla młodej mamy. Pikniki rodzinne i warsztaty dla rodziców będą okazją do integracji i wymiany doświadczeń wśród mieszkańców.

Czysty Wołomin: Nasza Wspólna Sprawa

 

Zaangażujemy wszystkich mieszkańców w dbanie o czystość i estetykę naszego miasta. Kampanie edukacyjne na temat segregacji odpadów i programy oczyszczania miasta to nasze działania, które wypromują odpowiedzialne postawy i przyczyniają się do poprawy jakości życia. Dbamy o czystość to nasza dewiza na kolejne lata. Akcje sprzątania i konkursy na najczystsze osiedle ułatwią nam osiągnięcie celu. Dodatkowo na każdym osiedlu ustawimy elektroniczną altanę.

źródło: Unsplash

Wizja miasta, w którym kultura, wsparcie społeczne, troska o rodzinę i czystość środowiska tworzą fundament zdrowej, zintegrowanej społeczności to nasza wizja. Dołącz do nas! Razem kształtujmy przyszłość pełną wzajemnego wsparcia, integracji i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Wołomina. Wybierzmy taki Wołomin!

Kierunek Zrównoważony Rozwój: Budujemy Zielony Wołomin

źródło: Urząd Miejski w Wołominie

Odnowa Centrum Miasta: Serce Wołomina bije zielono

 

Zagospodarowanie terenu po Globim pod centrum usług, handlu i rekreacji to nasz priorytet, to nasze działanie na rzecz ożywienia i uatrakcyjnienia serca Wołomina. Odnawiamy centrum to nie tylko projekt urbanistyczny, ale także zaproszenie do wspólnego kreowania przestrzeni, która jest przyjazna, zielona i otwarta dla mieszkańców. Rewitalizacja starych kamienic i tworzenie zielonych przestrzeni w centrum miasta ale także Festiwal Sztuki Ulicznej i dni otwarte odnowionych obiektów będą okazją do cieszenia się nową jakością życia w centrum naszego miasta.

źródło: Urząd Miejski w Wołominie

Infrastruktura: Budujemy z myślą o przyszłości

 

Inwestujemy w infrastrukturę – rozbudujemy drogi w oparciu o pozyskane środki z Unii Europejskiej i środki krajowe – efektywnie wykorzystamy każdą złotówkę! Rozbudujemy i zmodernizujemy sieć wodno-kanalizacyjną. Trwała infrastruktura dla wszystkich to również krok ku poprawie estetyki miasta. Szerokie konsultacje społeczne, warsztaty i konkursy – zaangażujemy mieszkańców do aktywnego udziału w zmianach.

źródło: Urząd Miejski w Wołominie

Zielona Mobilność: Podróżuj mądrze i zielono

 

Stawiamy na zrównoważony transport. Dzięki wspólnemu biletowi, rozbudowie sieci ścieżek rowerowych i stacjom rowerowym, a także programom zachęcającym do korzystania z transportu publicznego i rowerów, zmienimy oblicze miejskiej mobilności. Zielony ruch ku przyszłości: to nasza obietnica lepszego środowiska i zdrowszego stylu życia dla wszystkich.

Otwieramy możliwości budowania zrównoważonego, przyjaznego środowisku miasta, w którym każdy krok w stronę ekologii przyczynia się do lepszej jakości naszego wspólnego życia. Zrównoważony rozwój to nie tylko hasło – to konkretne działania na rzecz zdrowszego, bardziej zielonego Wołomina. Dołącz do nas! Bądź częścią pozytywnej zmiany. Zdecyduj – Wybieram Wołomin!

Poznaj Moich Kandydatów

©Sfinansowano przez KWW Elżbiety Radwan - Pozytywny Wołomin | Polityka cookies

Elżbieta Radwan

Bądźmy w kontakcie