To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

04 marca 2024

Rada Miejska - jaką rolę odgrywa w życiu lokalnej społeczności?

W nadchodzących wyborach samorządowych - 7 kwietnia - wybieramy skład Rady Miejskiej. to naprawdę ważny organ władzy lokalnej. Przypomnijmy więc sobie co leży w jej kompetencjach!

 

Zadaniem Rady Miejskiej min. jest: 

- uchwalanie budżetu gminy i rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium z tego tytułu,

- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

- zaciąganie długoterminowych zobowiązań oraz ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych,

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

 

Już dziś dziękuje Radzie Miejskiej, z którą współpracuję przez ostatnie 5 lat za sprawne działanie!

MOJE DZIAŁANIA I OSIĄGNIĘCIA

21 lutego 2023
Kontakt z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważny i przynosi mi wiele radości. Dziś cieszę się podwójnie – w Rankingu
15 lutego 2023
Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do słabszych, cierpiących, a także to, ile jesteśmy w stanie im dać, ile poświęcić. Sprawowana
14 lutego 2023
Nowy rok - nowe możliwości na wsparcie dla naszego fantastycznego grona wołomińskich seniorów! W ubiegły piątek na pierwsze w tym
10 lutego 2023
W naszym wołomińskim hufcu ZHP zima pełną parą! Dzieciaki spędzą ferie zimowe aktywnie podczas zimowiska w Biszczy. Nasi harcerze mogli
06 lutego 2023
Za moimi plecami zdjęcia starego Wołomina w sali 105 Urzędu Miejskiego. Lubię tę salę. Fotografie przypominają o naszej długiej i
01 lutego 2023
Mazowiecki Oddział Terenowy TRAD "Szansa" od lat aktywnie działa i doczekał się już sporego grona wychowanków! Znacie ich - to
31 stycznia 2023
Danuta Michalik, prezes Fundacji ODA to postać doskonale znana naszym mieszkańcom! W założonej przez nią Izbie Muzealnej Wodiczków wciąż tętni
30 stycznia 2023
Gorąca atmosfera, wielkie emocje i Wasze serca, które zawsze są otwarte na pomoc innym. 31. finał WOŚP tworzony przez rzeszę
26 stycznia 2023
Bezpieczeństwo przede wszystkim – umowy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na 2023 rok podpisane. Strażacy z gminnych OSP prowadzą dla nas

©Sfinansowano przez KWW Elżbiety Radwan - Pozytywny Wołomin | Polityka cookies

Elżbieta Radwan

Bądźmy w kontakcie