To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Okręg nr 1

Edyta Babicka

Pozycja nr 1

Wybieram dynamiczny rozwój infrastruktury

       O mnie

Mieszkam w gminie Wołomin od niemal 45 lat – to miejsce jest dla mnie nie tylko domem, ale i przestrzenią, w której aktywnie realizuję się społecznie i zawodowo. Jako radna miejska przez dwie kadencje, nieustannie dążę do tego, by przyczyniać się do rozwoju gminy i poprawy jakości życia naszych mieszkańców. W mojej działalności samorządowej koncentruję się przede wszystkim na inwestycjach w infrastrukturę drogową i techniczną, czyli budowie nowych dróg,chodników, oświetleniu i sieciach wodno-kanalizacyjnych, przede wszystkim na terenie sołectw.

       Elżbieta Radwan o mnie

Edyta Babicka to pracowitość ubrana w piękno! Lubiana, skuteczna, mądra - społecznik z urodzenia. Konsolidacyjna, a przy tym pragmatyczna. Dobrze się z nią pracuje! Wrażliwa na sprawy kobiet i dzieci.

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Moim priorytetem będzie nadal poprawa infrastruktury drogowej i technicznej - będę zabiegała o budowę nowych dróg, chodników, systemów oświetleniowych, a także rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwłaszcza w sołectwach. Uważam, że to kluczowe inwestycje dla podniesienia jakości życia mieszkańców. Chcę realizacji kolejnych inwestycji oświatowych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Wołomin. Zamierzam również pracować przy planowaniu przestrzennym - takim, które będzie jak najlepsze dla naszych mieszkańców. Skupię się również na środowisku, promując edukację ekologiczną i proekologiczne inicjatywy. Chcę wspierać lokalnych przedsiębiorców, podejmując działania,które będą sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu korzystnych warunków dla lokalnego biznesu. Chcę nadal reprezentować kobiety, aby ich głos był dostrzegany w samorządzie lokalnym, i wspierać je, aby skutecznie realizowały zamierzone cele zawodowe i osobiste.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Dwie kadencje jako Radna Wołomina pozwoliły mi zdobyć doświadczenie i praktyczną wiedzę w temacie funkcjonowania samorządu lokalnego i jego wpływu na życie mieszkańców.  Przez lata angażowałam się w projekty infrastrukturalne i społeczne,działałam w kierunku aktywizacji lokalnych społeczności. Zawsze uważnie słucham potrzeb mieszkańców, dlatego też udało mi się przyczynić do wielu pozytywnych zmian w gminie,przede wszystkim na terenie sołectw, m.in. do rozbudowy sieci dróg, chodników, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, aż po budowę Biblioteki Sąsiedzkiej w Lipinkach oraz budowę parkingu P+J przy stacji PKP Zagościniec. To ważne inwestycje dla naszej społeczności.Mam nadal dużo energii, determinacji w działaniu i jestem przekonana, że przez kolejne lata nadal będę skutecznie zabiegała o ważne dla mieszkańców inwestycje. Jako przedsiębiorca rozumiem wyzwania i potrzeby lokalnego biznesu i chcę zapewniać lepsze warunki dla jego rozwoju. Od lat wspieram kobiety w dążeniu do realizacji postawionych celów i nadal chcę reprezentować ich głos w Radzie Miejskiej w Wołominie.

Moje doświadczenie

Marek Górski

Pozycja nr 2

Wybieram bezpieczną i nowoczesną infrastrukturę

       O mnie

Jestem samorządowcem z długoletnim doświadczeniem, od 21 lat radnym miejskim, a przez ostatnie 5 lat pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Urodzony i wychowany w Wołominie, zawsze zaangażowany w życie lokalnej społeczności, zostałem uhonorowany tytułem Zasłużony dla Wołomina. Moja praca skupia się na rozwoju miasta, z realnymi projektami na rzecz jego mieszkańców. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Doświadczenie samorządowe przekłada się na troskę o mieszkańców. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Miejskie, Marek Górski dba o zrównoważony rozwój wszystkich 15 sołectw oraz samego miasta Wołomin.

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Moje działania jako radnego skupiają się na promowaniu inwestycji, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Wierzę, że rozbudowa infrastruktury, takiej jak ulice, chodniki czy miejsca rekreacji, ma duże znaczenie dla poprawy życia mieszkańców. Wśród moich priorytetów są budowa bezkolizyjnego przejazdu pomiędzy Zagościńcem a Duczkami, powstanie nowych ścieżek rowerowych i budowa parkingu przy stacji PKP Zagościniec. Chcę również działać na rzecz wsparcia lokalnego systemu edukacji, zapewniając naszym dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem wieloletnim działaczem samorządowym oraz radnym. Mam szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów i inwestycji na rzecz rozwoju miasta, między innymi pełniłem funkcję przewodniczącego komitetu budowy szkoły podstawowej w Zagościńcu. Od zawsze zaangażowany w pracę z młodzieżą oraz współpracę z OSP na terenie gminy Wołomin. 

Moje doświadczenie

Daniel Krzemiński

Pozycja nr 3

Wybieram nowoczesną infrastrukturę

       O mnie

Mieszkam w gminie Wołomin od urodzenia i od lat aktywnie uczestniczę w jej życiu. Od 2019 pełnię funkcję sołtysa w sołectwie Stare Grabie, a teraz chcę tworzyć samorząd wołomiński. Jestem wolontariuszem, działaczem społecznym, współorganizatorem wydarzeń edukacyjno-sportowych.   

       Elżbieta Radwan o mnie

Stare Grabie mają wspaniałego sołtysa - dzięki Danielowi Krzemińskiemu cała społeczność złapała drugi oddech. Urodzony działacz społeczny - sam podejmuje inicjatywy lokalne. Człowiek o niezwykłej charyzmie i wysokiej kulturze osobistej.  

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Chcę skupić się przede wszystkim na utrzymaniu i poprawie istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej, aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. Jako radny, moim celem będzie również – między innymi – zadbanie o termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Chcę także zadbać o wsparcie dla przedsiębiorców i rozwijać lokalne przedsięwzięcia biznesowe.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Od kilku lat pełnię funkcje publiczne i społeczne w naszej gminie, między innymi jako sołtys czy wiceprzewodniczący KGW Stare Grabie. Moje zaangażowanie w te role pozwoliło mi na nawiązanie więzi z mieszkańcami i zrozumienie ich potrzeb oraz wyzwań, z jakimi się mierzą. Jestem ekspertem do spraw zasilania Centrum Danych, studiuję zarządzanie zasobami ludzkimi. Moje doświadczenie zawodowe, w tym umiejętności zarządzania infrastrukturą krytyczną oraz nadzór nad realizowanymi inwestycjami, pozwala mi efektywnie przyczyniać się do rozwoju gminy. Jestem wolontariuszem, m.in. w projektach takich jak Szlachetna Paczka czy Ultramarzenie, bo chcę pomagać innym i działać na rzecz ważnych społecznych inicjatyw. Jako współorganizator lokalnych manewrów patriotycznych Ossów-Leśniakowizna i rajdów rowerowych śladami bitwy Warszawskiej Radzymin-Ossów, pragnę przyczyniać się do promocji historii i aktywności fizycznej wśród mieszkańców.   

Moje doświadczenie

Paweł Oleksiak

Pozycja nr 4

Wybieram dostępną i nowoczesną infrastrukturę

       O mnie

Jestem lokalnym przedsiębiorcą, mieszkam i działam w gminie Wołomin od dwóch dekad. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów. Jestem osobą zdecydowaną, konsekwentną w działaniu, zawsze gotową do niesienia pomocy. Chcę zadbać o rozwój szeroko pojętej infrastruktury, zwłaszcza o dostęp do usług komunalnych i asfaltowych dróg w obszarach wiejskich.  

       Elżbieta Radwan o mnie

W przypadku Pawła Oleksiaka opanowanie i rozwaga idą w parze ze skutecznym działaniem. Wieloletni działacz społeczny - godny zaufania. 

 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

W nadchodzących wyborach samorządowych kandyduję z okręgu wiejskiego, mając na uwadze poprawę infrastruktury technicznej niezbędnej dla podniesienia jakości życia mieszkańców. Moim celem jest lepszy dostęp do usług komunalnych, rozwijanie sieci wodociągów, kanalizacji i poprawienie przejezdności dróg gruntowych. Chciałbym zadbać o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i remontu szkół. Planuję aktywnie uczestniczyć w opracowaniu strategii rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego, by przyczynić się do dalszej modernizacji naszej gminy i stwarzania odpowiednich warunków technicznych do rozwoju biznesu.  

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, magistrem inżynierem budownictwa, z ponad 20-letnim doświadczeniem w rodzinnej firmie budowlanej oraz przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą. Moje doświadczenie obejmuje funkcje społeczne i publiczne, takie jak członkostwo w Radzie Sołeckiej Duczek, zarządzie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Jutro”. Byłem również członkiem Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Wołomina, gdzie od 2013 roku wnioskowałem o zmiany, które realnie wpływają na poprawę warunków życia mieszkańców.  

Moje doświadczenie

Małgorzata Michalik

Pozycja nr 5

Wybieram zdrowie i bezpieczeństwo

       O mnie

Mieszkam w Helenowie od urodzenia. Jestem zaangażowana w życie gminy i działalność społeczną, między innymi poprzez pracę w Radzie Sołeckiej czy w działalność w stowarzyszeniu „Działajmy Razem”. Chcę pracować z mieszkańcami i dla mieszkańców, wykorzystując moją energię, determinację oraz otwartość na dialog i nowe pomysły. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Dawno nie poznałam tak wszechstronnie uzdolnionej kobiety. Małgorzata Michalik zdecydowanie łączy, a nie dzieli. Widoczna działaczka społeczna. Po prostu dobry człowiek. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Działając od wielu lat z mieszkańcami gminy, mam świadomość potrzeb naszego środowiska, stawiam więc na rozwój edukacji, infrastruktury i kultury jako fundamentów naszej wspólnej przyszłości. Wiem, jak ważna jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, budowa i modernizacja ulic oraz dostęp do usług komunalnych. Planuję skoncentrować się na projektach infrastrukturalnych, takich jak budowa ulic Kochanowskiego i Mostowej w Czarnej, rozbudowa kanalizacji w Czarnej i Helenowie oraz tworzenie ścieżek rowerowych i chodników z Czarnej do Galerii, wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych. Te działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i stworzenie przyjaznej przestrzeni do życia. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem kierownikiem w introligatorni, skąd czerpię doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów, ale od lat angażuję się również w działalność społeczną. Jestem aktywnym członkiem Rady Sołeckiej Helenowa, gdzie mam okazję wpływać na decyzje ważne dla naszej społeczności i lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców. Pracując w Stowarzyszeniu „Działajmy Razem” oraz radzie parafialnej. Uczestniczę w organizacji licznych pikników, zbiórek, inicjatyw kulturalnych i społecznych, które zbliżają do siebie ludzi i tworzą poczucie wspólnoty. W ostatnim czasie biorę także udział w powstaniu stowarzyszenia „Kobiety w Centrum – Oddział Podwarszawski”. Jestem osobą energiczną, zdeterminowaną do działania i otwartą na potrzeby społeczeństwa. Będąc aktywną działaczką społeczną, zyskałam poparcie wielu mieszkańców, którzy podobnie jak ja chcą mieć wpływ na swoje otoczenie i wykazują się inicjatywą. 

Moje doświadczenie

Krzysztof Dąbrowski

Pozycja nr 6

Wybieram dynamiczny rozwój infrastruktury

       O mnie

Od urodzenia jestem związany z Wołominem, gdzie prowadzę własną działalność gospodarczą związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni. Jestem aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Jako prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie, łączę pasję zawodową z zaangażowaniem społecznym, skupiając się na poprawie bezpieczeństwa w gminie. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Krzysztof Dąbrowski to dobry manager, znakomity strażak ochotnik i - co najważniejsze - dobry człowiek. Zawsze gotowy do pomocy, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych! OSP Ossów dzięki niemu nabrała innego, pozytywnego wymiaru.  

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Zamierzam kontynuować prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa w gminie, nie tylko poprzez modernizację sprzętu OSP, ale również dbając o rozbudowę lokalnej infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo, czy też wsparcie dla innych służb ratowniczych i porządkowych. Zależy mi na tym, by edukacja w naszej gminie stała na najwyższym poziomie, zwłaszcza w obszarach wiejskich. Każde dziecko zasługuje na dostęp do najlepszych możliwości edukacyjnych. Chcę inwestować w infrastrukturę, które poprawią jakość życia wszystkich mieszkańców, modernizując i rozbudowując drogi, a także obiekty użyteczności publicznej.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Moja droga zawodowa i społeczna utwierdziły mnie w przekonaniu, jak ważne jest zaangażowanie w sprawy lokalne. Poprzez pracę w OSP Ossowie oraz działalność gospodarczą, mam możliwość realnego wpływu na poprawę jakości życia w naszej gminie. Moje doświadczenia nauczyły mnie, jak łączyć pasję z działaniem na rzecz społeczności. 

Moje doświadczenie

Radosław Ufnal

Pozycja nr 7

Wybieram dynamiczny rozwój infrastruktury

       O mnie

Z Wołominem związany jestem od 24 lat, a swoje życie skupiam wokół dobra tej wspólnoty. Od prawie 9 lat z woli mieszkańców pełnię funkcję sołtysa wsi Stare Lipiny. Jestem osobą zaangażowaną społecznie, współtworzę stowarzyszenie Pozytywny Wołomin, którego celem jest wspieranie lokalnej społeczności i działalność charytatywna. Startuję w wyborach samorządowych, żeby potrzeby mieszkańców, które poznałem pełniąc rolę sołtysa, znalazły odzwierciedlenie w procesach decyzyjnych miasta.  

       Elżbieta Radwan o mnie

Zawsze w gotowości do działania. W gminie Wołomin Radosław Ufnal odpowiada za najtrudniejsze tematy związane z mieszkalnictwem komunalnym, a jako sołtys jest świetnym ambasadorem swojej lokalnej społeczności. Godny zaufania. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

W pracy na rzecz gminy chcę skupić się na obszarach infrastruktury, środowiska i na wsparciu przedsiębiorców. Dostrzegam potrzebę inwestycji w obszarach wiejskich, które intensywnie się rozwijają. Moim priorytetem będzie dążenie do rozbudowy infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz drogowej, aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców. Za istotne uważam również przekształcenie wizerunku centrum Wołomina w ramach opracowanego programu rewitalizacji. Chcę doprowadzić do realizacji projektu zintegrowanej sieci ścieżek rowerowo-rekreacyjnych. Celem jest połączenie sołectw z centrum Wołomina jednolitą trasą, wyposażoną w niezbędne udogodnienia, takie jak parkingi rowerowe, stacje naprawcze czy wiaty piknikowe. Ważnym punktem moich działań będzie utworzenie Rady Sołectw Gminy Wołomin, która umożliwi lepszą współpracę i reprezentację wszystkich 15 sołectw. Chcę promować jedność i wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności. Moim celem jest też przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 634 od Starych Lipin do Duczek. Chcę także doprowadzić do hermetyzacji kompostowni odpadów zielonych w Starych Lipinach, żeby poprawić jakość życia okolicznych mieszkańców.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem samodzielnym specjalistą ds. technicznych z bogatym doświadczeniem w pełnieniu funkcji publicznych i społecznych. Od 2015 roku z powodzeniem sprawuję funkcję sołtysa, a od 2018 roku działam jako pełnomocnik burmistrza ds. Wspólnot Mieszkaniowych, reprezentując gminę Wołomin. W 2023 roku dołączyłem do Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, wspierającej lokalną przedsiębiorczość. Za sukces mijającej kadencji uważam m.in. utrzymanie Wspólnego Biletu i wprowadzenie Biletu Metropolitarnego, co przyczyniło się do oszczędności w budżetach domowych mieszkańców korzystających z transportu publicznego. Rozbudowa komunikacji autobusowej oraz budowa bieżni na terenie OSiR to kolejne kroki w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców. Do Rady Miejskiej wnoszę zaangażowanie, pracowitość oraz otwartość na nowe pomysły.  

Moje doświadczenie

Monika Sałańska

Pozycja nr 8

Wybieram dynamiczny rozwój infrastruktury

       O mnie

Od 30 lat jestem związana z gminą Wołomin, a od 2019 roku pełnię zaszczytną funkcję sołtysa Duczek. Moje doświadczenie i zakorzenienie w lokalnej społeczności motywują mnie do startu w wyborach samorządowych. Chcę pracować na rzecz naszej gminy, skupiając się infrastrukturze i społeczności z obszarów wiejskich.  

       Elżbieta Radwan o mnie

Kobieta, matka, sołtys - w każdym obszarze niezastąpiona. Monika Sałańska to człowiek czynu! Otwarta na dialog, słucha potrzeb mieszkańców i skutecznie je realizuje. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Jestem zdecydowana na polepszenie infrastruktury w obszarze wiejskim. Planuję skoncentrować się na modernizacji dróg, rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. dostępie do usług i komunikacji. Chcę wspierać lokalne szkoły i rozwijać politykę społeczną. Planuję inicjować projekty kulturalne, które ożywią lokalną społeczność, promując dziedzictwo i tradycje naszej gminy. Jako sołtys, widzę ogromny potencjał w lokalnych przedsiębiorcach. Moim celem jest stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju biznesu. Chcę pracować nad kompleksowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy, który będzie uwzględniał zarówno potrzeby mieszkańców, jak i możliwości rozwojowe terenów wiejskich. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jako sołtys Duczek zdobyłam doświadczenie w pracy w samorządzie, realizując szeroki zakres działań - od inicjowania i wspierania projektów społecznych i edukacyjnych, przez organizację wydarzeń kulturalnych, aż po współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej. Z sukcesem pozyskuję zewnętrzne środki finansowe na realizację projektów dla gminy. Moja praca charakteryzuje się lojalnością wobec mieszkańców i umiejętnością współpracy z radnymi i innymi instytucjami, dzięki czemu mogę skutecznie wdrażać plany i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. 

Moje doświadczenie

Poznaj nasz program

©Sfinansowano przez KWW Elżbiety Radwan - Pozytywny Wołomin | Polityka cookies

Elżbieta Radwan

Bądźmy w kontakcie