To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Okręg nr 4

Elżbieta Radwan

Pozycja nr 1

Wybieram wspólnotę wszystkich mieszkańców

       O mnie

Wołomin to miasto, w którym się urodziłam, które mnie ukształtowało i które wybrałam na mój dom. Z samorządem związana jestem od prawie 30 lat. W 2014 roku mieszkańcy po raz pierwszy powierzyli mi funkcję burmistrza Wołomina, co było oznaką wielkiego zaufania. Mam nadzieję, że codzienną pracą moją i całego zespołu Urzędu Miejskiego udowadniamy, że było warto.  Za zaangażowanie w życie społeczne i rozwój samorządu otrzymałam wiele nagród i wyróżnień, ale najbardziej wartościowe są dla mnie słowa wsparcia ze strony mieszkańców. Moja praca, skupiona na tworzeniu lepszych warunków życia dla mieszkańców, wspieraniu edukacji, rozwoju infrastruktury, ochrony zdrowia, a także promowaniu kultury i wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw, jest moją życiową pasją.

       Elżbieta Radwan o mnie

       Moja misja i plan dla Wołomina

W najbliższych latach skoncentruję się na maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków unijnych i krajowych, aby wspierać kluczowe projekty naszej społeczności. Priorytetem będzie dla mnie budowanie i utrzymanie silnych, owocnych relacji z rządem, samorządami i lokalnymi przedsiębiorstwami, aby wspólnie tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi, inwestycjom i dobrobytowi mieszkańców naszej gminy. Chcę, by moja praca była mostem między potrzebami społeczności a możliwościami, jakie otwierają się przed nami dzięki współpracy na wszystkich poziomach zarządzania publicznego. Razem możemy budować przyszłość Wołomina.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Moje doświadczenie w samorządzie terytorialnym sięga roku 1995. Przez te wszystkie lata pełniłam różne funkcje, jednak wszystko się zmieniło, gdy w wyborach samorządowych w 2014 r. mieszkańcy Wołomina wybrali mnie po raz pierwszy na swojego burmistrza. Tę funkcję z dumą piastuję do dziś i proszę Państwa o kolejny kredyt zaufania.

Jako członek Zarządu Związku Miast Polskich oraz Sekretarz regionu mazowieckiego Ruchu Samorządowego "TAK dla Polski" wspieram rozwój lokalnych społeczności oraz budowanie silnych, samodzielnych samorządów. Moje zaangażowanie w rozwój samorządu i społeczności lokalnych zostało szeroko docenione. Jestem dumną laureatką wielu prestiżowych tytułów i nagród, takich jak Samorządowiec Roku, wyróżnienie przyznane przez czytelników serwisu "Portal Samorządowy" w 2017 roku, Włodarz Roku w rankingu Perły Samorządu 2021, liczne odznaczenia i tytuły za zasługi dla samorządu i działania patriotyczne.

Doświadczenie samorządowe wspieram wykształceniem: jestem politologiem ze specjalizacją w służbie cywilnej oraz administracji, ukończyłam podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na UW oraz Akademię Liderów Samorządowych i Szkołę Liderów Politycznych.

Moje doświadczenie

Wojciech Plichta

Pozycja nr 2

Wybieram aktywne, kulturalne i bezpieczne miasto

       O mnie

Jestem mieszkańcem Wołomina, nauczycielem, trenerem i doświadczonym samorządowcem, od lat angażuję się w rozwój miasta i lokalnej społeczności. Jako radny dwóch kadencji i przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, skupiam się na poprawie infrastruktury i inicjatywach edukacyjno-sportowych, będąc głosem mieszkańców w radzie miasta. Jestem działaczem społecznym, udzielam się charytatywnie, od 16 lat tworzę jeden z największych krajowych Sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Wojciech Plichta to trener, działacz, nauczyciel, z WOŚP-em w sercu i w działaniu. Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu – zawsze dba o rozwój gminy w tych dziedzinach. Człowiek, u którego pomysł równa się działanie!

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Jednym z moich priorytetów dla Wołomina jest udoskonalenie infrastruktury w szkołach i przedszkolach, aby zapewnić naszym dzieciom najlepsze warunki do nauki. Chcę również zadbać o przebudowę głównego boiska OSiR, wraz z jego modernizacją i instalacją balonu, co umożliwi korzystanie z niego przez cały rok. Rozbudowa lokalnej pływalni oraz wykorzystanie wód geotermalnych to kolejne działania, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Ważna jest dla mnie również poprawa bezpieczeństwa i przejezdności na drogach oraz chodnikach. Istotnym elementem realizacji tych celów będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych i bardziej intensywna współpraca z sąsiednimi gminami, powiatem, województwem i rządem. Moim celem jest tworzenie nowoczesnego, bezpiecznego Wołomina, bardziej dostępnego dla wszystkich mieszkańców.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie i trenerem z licencją UEFA B. Mam za sobą wiele zrealizowanych inicjatyw edukacyjnych, a moi uczniowie regularnie osiągają sukcesy na zawodach i w kadrze narodowej. Jako radny miasta i przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, skupiam się na projektach poprawiających infrastrukturę edukacyjną, kulturalną i sportową. Za mojej kadencji, Wołomin zyskał m.in. nową bieżnię na stadionie, znacząco poprawiono ofertę sportową, rekreacyjną i kulturalną, co przyczyniło się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Do Rady Miejskiej wnoszę doświadczenie, umiejętność łączenia ludzi, pomysły i odważne działania. W ramach działalności społecznej i charytatywnej, od 16 lat organizuję jeden z największych krajowych sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co jest dla mnie źródłem wielkiej dumy.  

Moje doświadczenie

Andrzej Żelezik

Pozycja nr 3

Wybieram wysoką jakość życia mieszkańców 

       O mnie

Od dziewiątego roku życia mieszkam w Wołominie i jestem głęboko związany z naszą społecznością. Wierzę w ogromną siłę działalności społecznej, dlatego od lat aktywnie wspieram wołomiński samorząd. Mam doświadczenie jako radny Rady Miejskiej przez siedem kadencji. Pełnię również funkcję członka zarządu i sekretarza Wołomińskiej Rady Seniorów. Jestem przekonany, że samorząd powinien skupić się na dbaniu o porządek, bezpieczeństwu obywateli oraz zapewnianiu godnych warunków życia mieszkańcom, co z pewnością chciałbym wspierać aktywnie. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Andrzej Żelezik to ikona Samorządu Wołomińskiego. Znany z wysokiej kultury osobistej i szacunku do drugiego człowieka, otwarty, pomocny, sprawczy, chętnie dzielący się swą mądrością i bogatym doświadczeniem. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Moja misja i plan dla miasta koncentrują się na infrastrukturze, bezpieczeństwie i polityce społecznej. W Radzie chciałbym wspierać prace komisji gospodarki miejskiej, opieki społecznej oraz bezpieczeństwa, które stanowią obszary moich zainteresowań. Uważam, że mieszkańców należy otoczyć opieką niezależnie od ich wieku i statusu społecznego. Chciałbym pełnić rolę „łącznika” między radą miasta, a Wołomińską Radą Seniorów. Jestem zadowolony z dotychczasowych osiągnięć, takich jak remont wielu ulic oraz utrzymanie biletu miejskiego w transporcie publicznym, jednak zawsze będę kierować się zasadą, że „interes miasta jest tam, gdzie interes jego mieszkańców”.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Przez 7 kadencji, od 1990 do 2018 roku, pełniłem funkcję radnego Rady Miejskiej, wielokrotnie jako przewodniczący komisji oraz przez 4 lata jako przewodniczący Rady. Moje zaangażowanie zostało docenione odznaczeniami, takimi jak Zasłużony dla Wołomina, Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej oraz Zasłużony Samorządowiec. Jestem również honorowym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Wołominie i Klubu Biznesu. Ukończyłem studia na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę jako konstruktor w warszawskich zakładach WFM i WZM2 oraz jako główny projektant w biurach projektowych. Aktualnie jestem członkiem zarządu i sekretarzem Wołomińskiej Rady Seniorów. Za moje zaangażowanie i pracę społeczną otrzymałem Złoty Krzyż Zasługi. 

Moje doświadczenie

Barbara Łozak-Sereda

Pozycja nr 4

Wybieram miasto przyjazne młodzieży i seniorom

       O mnie

Wołomin to miejsce, z którym łączą mnie głębokie więzi – tu wychowuję swoje dzieci i spełniam się zawodowo jako starszy wychowawca w Ochotniczych Hufcach Pracy. Angażuję się w działalność społeczną, jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Zabiegany Wołomin oraz członkiem zarządu Klubu Strzeleckiego „Pocisk”. Moim celem jest mobilizowanie wspólnoty lokalnej, szczególnie młodzieży i osób starszych, do aktywnego uczestnictwa w życiu Wołomina i kreowania jego pozytywnego wizerunku. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Barbara Łozak-Sereda to wspaniała kobieta, mądra i aktywna, z licznymi życiowymi pasjami. Promuje zdrowy tryb życia - aktywna członkini stowarzyszenia „Zabiegany Wołomin”. Zawsze uśmiechnięta, pomocna i sprawcza. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Polityka społeczna i kultura to dwa ważne dla mnie obszary. Planuję nawiązać współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz różnych grup społecznych, i w ten sposób efektywniej realizować wspólne cele. Pragnę skupić się na wsparciu młodzieży z trudnościami, by zapewnić jej lepszy start w dorosłość, a także seniorów, organizując dostosowane dla nich inicjatywy i aktywności. Chcę popularyzować aktywność fizyczną, która jest znakomitym narzędziem do budowania wspólnoty i pozytywnego wizerunku Wołomina. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Od wielu lat angażuję się w działalność społeczną. Jako starszy wychowawca w Ochotniczych Hufcach Pracy pomagam młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz młodym bezrobotnym wejść na rynek pracy. Doświadczenie w pracy na rzecz wspólnoty zdobywałam na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Współtworzyłam m.in. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin i jestem w zarządzie Klubu Strzeleckiego „Pocisk”. Biorę czynny udział w organizowaniu różnorodnych inicjatyw, takich jak pikniki sportowo-rodzinne, biegi czy inne wydarzenia sportowe. Poprzez sport i kulturę działam na rzecz budowania wspólnoty i promocji naszego miasta.  

Moje doświadczenie

Tomasz Rembelski

Pozycja nr 5

Wybieram pomoc i wsparcie dla ludzi i zwierząt

       O mnie

Mieszkaniec Wołomina z krwi i kości, doświadczony przedsiębiorca, współtwórca wytwórni muzyczno-filmowej. Od zawsze wrażliwy na krzywdę innych, udzielam się w akcjach charytatywnych o lokalnym i krajowym zasięgu, wspierając ludzi i zwierzęta. Za swoją działalność społeczną i charytatywną zostałem w 2022 r. uhonorowany tytułem Osobowości Roku Powiatu Wołomińskiego. Chcę być blisko ludzi i dla ludzi. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Tomasz Rembelski to wołomiński przedsiębiorca, altruista  z wielką miłością do muzyki, nieobojętny na los innych i zwierząt. Aktywny, znany i lubiany. Inicjator wielu akcji charytatywnych, nie tylko w gminie Wołomin, ale i w całej Polsce. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Jako kandydat na radnego, chcę być blisko ludzi i dla ludzi, angażując się bezpośrednio w rozwiązywanie codziennych problemów mieszkańców naszej społeczności. Chcę również zadbać o kwestie dotyczące dobrostanu zwierząt. Moim celem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom i ich rodzinom, ale również wzbogacenie naszego miasta o ofertę kulturalną, tak aby każdy znalazł coś dla siebie i by miejsce to tętniło życiem. Pomimo że pierwszy raz kandyduję w wyborach samorządowych, mam nadzieję, że mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem, pozwalając mi udowodnić moje zaangażowanie i to, jak wiele mogę zaoferować naszej społeczności.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Od 2010 roku prowadzę firmę MATI, ściśle współpracującą z Coca Colą. Jestem też współwłaścicielem wytwórni muzyczno–filmowej Siemano Soprano Records. Od zawsze wrażliwy na krzywdę innych, wielokrotnie udzielałem się i udzielam w wielu różnych akcjach charytatywnych, zarówno lokalnie, jak i w całym kraju, wspierając ludzi i zwierzęta. W 2022 roku uzyskałem tytuł Osobowości Roku Powiatu Wołomińskiego za działalność społeczną i charytatywną. Marzy mi się stworzenie schroniska dla zwierząt na europejskim poziomie, w którym zwierzęta byłyby traktowane w sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Jestem ambitnym i jednocześnie wrażliwym człowiekiem. Nastawiony na sukces i ciągłe samodoskonalenie, potrafię osiągać stawiane sobie cele. Nigdy nie pozostaję obojętny na ludzką krzywdę. 

Moje doświadczenie

Paulina Banaszek

Pozycja nr 6

Wybieram miasto otwarte na sprawy kobiet 

       O mnie

Urodzona w 1979 roku w Wołominie, z zawodu pracownik administracji, jestem silnie zaangażowana w życie swojej społeczności. Jako matka wspaniałych córek, cenię wartości rodzinne. Współtworzę stowarzyszenie Pozytywny Wołomin, skoncentrowane na wsparciu kobiet i rozwoju lokalnej społeczności. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Dla Pauliny Banaszek nie ma rzeczy niemożliwych, wrażliwa i empatyczna kobieta orkiestra. Bez wątpienia ze sportem jej do twarzy, aktywny kibic wołomińskiej koszykówki.

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Jako radna pragnę koncentrować się na działalności społecznej, biorąc pod uwagę potrzeby zarówno starszych, jak i młodszych mieszkańców naszej gminy, aby zapewnić im dostęp do niezbędnych usług i wsparcia. Moją szczególną misją jest aktywizacja kobiet na wszystkich płaszczyznach życia społecznego i zawodowego. Dążę również do zwiększenia ekologicznej świadomości i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z myślą o przyszłości naszej gminy, wspieram rozwój zielonej infrastruktury, odnawialnych źródeł energii oraz edukację ekologiczną. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Zajmuję się pracą administracyjną oraz angażuję się społecznie, głównie poprzez członkostwo we władzach lokalnego stowarzyszenia Pozytywny Wołomin. W jego ramach podejmuję działania na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Wołomina oraz dbam o tych, którzy potrzebują pomocy. Brałam udział w licznych projektach skupionych na promowaniu zasad samorządności, kampaniach społecznych i akcjach charytatywnych. Kluczowymi wartościami, które pragnę wnosić do pracy samorządowej, są bezpośrednia rozmowa z ludźmi, otwartość i szacunek. Wierzę, że mogę przyczynić się do budowania silnej, wspierającej się społeczności. 

Moje doświadczenie

Marcin Głowienka

Pozycja nr 7

Wybieram dynamiczny rozwój infrastruktury

       O mnie

Od urodzenia mieszkam w Wołominie. Jako doświadczony menedżer w ogólnopolskiej firmie i zaangażowany ojciec dwójki dzieci, jestem głęboko zakorzeniony w tej społeczności. Dążę do stworzenia przestrzeni przyjaznej rodzinom, młodzieży i rozwojowi przedsiębiorczości. Jako radny, chcę mieć realny wpływ na poprawę jakości życia każdego mieszkańca. Chcę tworzyć miasto przyjazne dla mieszkańców i dające możliwości rozwoju dla młodzieży. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Marcin Głowienka to lokalny przedsiębiorca i menedżer w prywatnej polskiej firmie. Szacunek i pozytywne podejście do ludzi to jego ogromny atut. Warto opierać się na jego doświadczeniu. Jestem pod wrażeniem jego podejścia do biznesu, jak również do wartości rodzinnych. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Moje główne obszary zainteresowania to infrastruktura, wsparcie przedsiębiorców, polityka społeczna i bezpieczeństwo. Wierzę w budowanie silnej, dostępnej infrastruktury, która wspiera rozwój gospodarczy i poprawia jakość życia mieszkańców. Poprzez wsparcie przedsiębiorczości chcę tworzyć lepsze warunki dla lokalnych biznesów, ułatwiając dostęp do zasobów i upraszczając biurokrację. Jednocześnie, moim celem jest zwiększenie udogodnień dla rodzin, takich jak bezpieczne place zabaw, przestrzenie publiczne i programy edukacyjne, które wspierają rozwój młodzieży i promują kulturę. Chcę, aby nasze miasto było miejscem, gdzie każdy, niezależnie od wieku, może znaleźć coś dla siebie.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jako menedżer i przedsiębiorca wiem, jak ważne jest budowanie silnego zespołu i umiejętność współpracy w dążeniu do wspólnych celów. Posiadam umiejętności niezbędne w zarządzaniu projektami, które służą społeczności – od inicjatyw wspierających lokalny biznes po te, które tworzą lepszą przestrzeń dla dzieci, młodzieży i seniorów. Moje doświadczenie jako ojciec pozwala mi zrozumieć potrzeby rodzin, a pasja do żeglarstwa i kultury – promować różnorodne formy aktywności, które mogą wzbogacać nasze miasto. 

Moje doświadczenie

Poznaj nasz program

©Sfinansowano przez KWW Elżbiety Radwan - Pozytywny Wołomin | Polityka cookies

Elżbieta Radwan

Bądźmy w kontakcie