To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Okręg nr 3

Karol Cudny

Pozycja nr 1

Wybieram dobre miejsce do życia

       O mnie

Od ponad ćwierć wieku związany jestem z Wołominem – miejscem, które ukształtowało moje życie i wartości. Od pięciu lat mam zaszczyt reprezentować mieszkańców jako radny Rady Miejskiej. Zawodowo zajmuję się cyfryzacją w edukacji, przez co temat innowacji i oświaty jest mi szczególnie bliski. Chcę dalej zmieniać Wołomin na lepsze i realizować projekty odpowiadające na aktualne potrzeby mieszkańców. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Karol Cudny o oświacie i informatyce wie niemal wszystko. Motywujący, świetny przewodniczący Komisji Edukacji, patrzący na oświatę przez pryzmat “co jeszcze możemy poprawić”. Mocny i merytoryczny głos w Radzie Miejskiej! 

 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Dążę do tego, by przez mądre, przemyślane działania i inicjatywy przyczyniać się do rozwoju naszej społeczności. Edukacja oraz infrastruktura to obszary, które są mi najbliższe. Na czele zadań, jakie sobie stawiam, stoją remonty szkół SP nr 7 i ZS nr 3, aby te placówki mogły oferować bezpieczne środowisko edukacyjne dla dzieci. Równolegle będę wspierał nauczycieli, rodziców i uczniów we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań oświatowych. Równie ważna jest modernizacja infrastruktury drogowej, w tym ulic Wąskiej i Reja, co nie tylko usprawni komunikację, ale również zwiększy bezpieczeństwo. Wzmocnienie rad osiedli jest dla mnie kluczowe, aby zapewnić skuteczną komunikację i realizację projektów, które odpowiadają na lokalne potrzeby. Na szerszą skalę, koncentruję się na projektach takich jak rozwój geotermii, co stanowi krok ku ekologicznemu Wołominowi, modernizacja ZEC dla zapewnienia stabilnych dostaw ciepła, a także na zrównoważeniu budżetu miasta, aby nasze inwestycje nie obciążały przyszłych pokoleń.  

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Dzięki Państwa zaufaniu, przez ostatnie pięć lat mogłem  bezpośrednio wpływać na gminę Wołomin jako radny Rady Miejskiej. Jestem dumny z działań, w których miałem swój udział, takich jak remont ul. Sikorskiego, budowa nowego przedszkola, budowa placu zabaw na osiedlu Niepodległości, czy wprowadzenie innowacyjnych programów dla edukacji: Wołomińskiego Budżetu Uczniowskiego, Wołomińskich Grantów Oświatowych, Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych i Wołomińskich Spotkań Oświatowych.  Moje doświadczenie obejmuje także pracę w radzie osiedla Niepodległości oraz w radzie rodziców Szkoły Podstawowej nr 7. Zawodowo związany jestem z samorządem warszawskim, jako kierownik kluczowych projektów transformacji cyfrowej warszawskiej oświaty. Ukończyłem kierunek administracja na Politechnice Warszawskiej i studia podyplomowe z zarządzania projektami, a także zdobyłem tytuł Master of Public Administration. 

Moje doświadczenie

Grażyna Mioduszewska

Pozycja nr 2

Wybieram szacunek i uwagę dla seniorów

       O mnie

Jestem mieszkanką Wołomina już od ponad 50 lat, od 2 lat zasiadam w Radzie Miejskiej. Działam na rzecz lokalnej społeczności i realizuję projekty mające na celu uczynienie Wołomina miejscem przyjaznym dla wszystkich. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Grażyna Mioduszewska kocha ludzi, zawsze można na nią liczyć, nie przejdzie obojętnie obok ludzkich potrzeb. Aktywnie pomaga seniorom i osobom niepełnosprawnym. Wzór do naśladowania. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Jako radna zainicjowałam projekty, które zwiększają komfort życia w naszym mieście, takie jak gimnastyka dla seniorów, tężnia i monitoring na Osiedlu Niepodległości. Moim celem jest dalszy rozwój w obszarach infrastruktury i wsparcia społecznego, ze szczególnym akcentem na aktywizację seniorów. Moje działania przyniosły realne korzyści, co potwierdza pozytywny odzew mieszkańców. W Radzie Miejskiej chcę podejmować nowe wyzwania, skupiając się na projektach dla dobra wspólnoty. Priorytety na najbliższe lata to m.in. plac dla psów, modernizacja chodników na osiedlu Niepodległości, remont sali gimnastycznej przeznaczonej dla seniorów i współpraca z Klubem Seniora Słoneczna. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jako długoletnia mieszkanka Wołomina i zaangażowana radna Rady Miejskiej w Wołominie, mam misję poprawy jakości życia w naszej gminie. Z wykształcenia jestem pracownikiem medycznym, co pozwala mi zrozumieć i adresować potrzeby zdrowotne i społeczne naszej społeczności z większą empatią i fachową wiedzą. Od 2022 pełnię funkcję radnej i z sukcesem realizuję projekty na rzecz lokalnej wspólnoty. 

Moje doświadczenie

Marcin Sochoń

Pozycja nr 3

Wybieram silną rodzinę, nowoczesną edukację

       O mnie

Mieszkaniec Wołomina od dwóch dekad, z zawodu oficer Wojska Polskiego, obecnie pełnię funkcję wiceprezesa i rzecznika wołomińskiego Stowarzyszenia "Wizna 1939". Za działalność na rzecz upamiętniania historii Polski i Polaków odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaczony również kilkukrotnie przez Ministra Obrony Narodowej i Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Od 27 lat angażuję się w działalność społeczną w organizacjach pozarządowych. Do startu w wyborach motywuje mnie chęć działania na rzecz społeczności lokalnej Wołomina.  

       Elżbieta Radwan o mnie

O Marcinie Sochoniu można powiedzieć, że z historią mu do twarzy. Wybitny działacz Stowarzyszenia Wizna 1939 – kompetencja i determinacja w dążeniu do odkrywania prawdy historycznej. Wielki patriota. Odważny i konsekwentny.  

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Moja decyzja o kandydowaniu w wyborach samorządowych wynika z chęci aktywnego wpływania na rozwój Wołomina. Moje główne obszary zainteresowania to rodzina, edukacja oraz rozwój organizacji pozarządowych. Znaczący wzrost ekonomiczny i infrastrukturalny naszej gminy w ostatnich latach pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań. Chcę zadbać o politykę społeczną i edukacyjną gminy, bezpieczeństwo, aby Wołomin stał się miejscem jeszcze lepszym do życia dla wszystkich jego mieszkańców.  

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem oficerem Wojska Polskiego z 19-letnim doświadczeniem i od zawsze członkiem organizacji pozarządowych. Moje życie zawodowe i społeczne jest nierozerwalnie związane z obronnością i badaniami historycznymi. Pasjonuję się historią i antropologią sądową, uczestniczyłem w licznych krajowych i zagranicznych wyprawach badawczych, między innymi jako członek ekipy ekshumacyjnej ofiar niemieckich w Jedwabnem. Jako osoba głęboko zakorzeniona w wartościach patriotycznych i społecznych, pragnę wykorzystać moje umiejętności i wiedzę do wspierania i rozwijania społeczności, w której żyję.  

Moje doświadczenie

Marta Hoppe

Pozycja nr 4

Wybieram bezpieczną przyszłość dla naszych rodzin

       O mnie

Urodziłam się w Wołominie w 1982 r. i 10 lat temu wybrałam to miasto ponownie jako miejsce do życia. Na co dzień pracuję na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem także żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i rekruterem w 18 Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Angażuję się w promocję służby w TSW i biorę aktywny udział w życiu społeczności lokalnej Wołomina, byłam członkiem Stowarzyszenia Zabiegany Wołomin i aktywnie wspieram lokalny Klub Piłkarski Huragan Wołomin. Chcę mieć realny wpływ na polepszenie jakości życia mieszkańców mojego miasta, wykorzystując moje doświadczenie, wiedzę i zaangażowanie. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Marta Hoppe to wulkan energii, i to tej pozytywnej - w obecnych czasach dawać z siebie tyle zaangażowania, czasu i uwagi to cecha godna naśladowania. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Obszary moich zainteresowań to edukacja, infrastruktura, środowisko, wsparcie przedsiębiorców, polityka społeczna oraz bezpieczeństwo. Moje priorytety na najbliższe 5 lat to ułatwienia dla lokalnego biznesu, kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych, budowa państwowego żłobka i pozyskiwanie inwestorów, co przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy. Wnoszę do Rady Miejskiej otwartość, bezpośredniość oraz umiejętność słuchania i działania.   

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem magistrem ekonomii, zajmuję stanowisko specjalisty na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jako aktywny żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, angażuję się w liczne przedsięwzięcia wojskowe, prowadzę prezentacje w szkołach i zakładach pracy. Moja aktywność zawodowa i społeczna ukształtowała we mnie wrażliwość na kwestie bezpieczeństwa, umiejętności komunikacyjne, zaangażowanie społeczne, zdolność do budowania relacji oraz wielozadaniowość. Chcę wykorzystać moje umiejętności w pracy na rzecz Wołomina, zwłaszcza w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców, wzmacniania bezpieczeństwa lokalnego oraz promowania edukacji i inicjatyw społecznych. 

Moje doświadczenie

Mariola Rusinek

Pozycja nr 5

Wybieram edukację na miarę XXI wieku

       O mnie

Od 18 lat mieszkam w Wołominie, gdzie aktywnie angażuję się w kwestie edukacyjne, między innymi pełniąc funkcję w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7. Jako radna miejska, chcę przyczynić się do podniesienia jakości edukacji w naszej gminie, aby wszystkie dzieci miały równie dobre szanse rozwoju na kolejnych etapach życia. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Kochająca ludzi, pomysłowa, sprawcza, pracowita, jednocząca - bez Marioli Rusinek Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 nie byłaby tak skuteczna.

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Obserwuję dynamiczne zmiany zachodzące w naszym mieście, które z każdym dniem stają się coraz bardziej nowoczesne. Chcę, aby poziom edukacji nadążał za postępem i odpowiadał na współczesne wyzwania. Moje zainteresowania koncentrują się głównie na edukacji i kulturze - wierzę, że te dwa obszary są kluczowe dla rozwoju społeczności i budowania tożsamości lokalnej. Ważne jest dla mnie także wsparcie lokalnego biznesu. Chcę tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, które będą stymulować gospodarkę naszej gminy i otwierać nowe możliwości dla mieszkańców. Dostrzegam również potrzebę aktywizowania seniorów, chciałabym zainicjować projekty, które umożliwią im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Moja kariera zawodowa związana jest z finansami i bankowością. Jestem zaangażowana w Radę Pracowniczą i pełnię funkcję, która umożliwia mi bezpośredni wpływ na kształtowanie warunków pracy oraz dbanie o dobro zespołu. Aktywnie uczestniczę w życiu społeczności lokalnej, organizując i wspierając wydarzenia, takie jak pikniki i kiermasze świąteczne przy Szkole Podstawowej nr 7. Te inicjatywy są dla mnie okazją do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, a także do wspierania edukacji i lokalnej społeczności. Jestem osobą, która ceni aktywność, bezpośrednie spotkania z ludźmi, możliwość niesienia pomocy i wsłuchiwania się w potrzeby innych. Skupiam się na konkretnych celach i konsekwentnie dążę do ich realizacji, wierząc, że skromne, ale systematyczne działanie może prowadzić do znaczących zmian. 

Moje doświadczenie

Michał Gera

Pozycja nr 6

Wybieram dialog i budowanie wspólnoty

       O mnie

Urodzony w 1986 roku, od ponad dekady związany z Wołominem. Aktywnie angażuję się w życie społeczne i inicjatywy sportowe, takie jak Zabiegany Wołomin. Jestem biegłym sądowym w zakresie BHP, ważne są dla mnie kwestie związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Jako uczestnik lokalnych inicjatyw, rodzic i amator sportu, do rady miasta chcę wnieść świeże spojrzenie na potrzeby mieszkańców gminy. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Michał Gera to taktowny, przesympatyczny młody człowiek - spec od BHP. Społecznik, prowadzący warsztaty z pierwszej pomocy. Empatyczny i przyjaźnie nastawiony do innych.

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Zamierzam skupić się na trzech głównych obszarach: edukacji, wsparciu przedsiębiorców oraz promowaniu sportu i inicjatyw w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Priorytetem jest dla mnie zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i poprawa jakości życia w naszej społeczności. W pracy radnego chcę wykorzystać swoje umiejętności analityczne i zdolność do łączenia ludzi. Moim celem jest budowanie mostów między różnymi grupami społecznymi, promowanie dialogu i współpracy. Poprzez aktywne słuchanie i zaangażowanie w lokalne inicjatywy, pragnę przyczynić się do tworzenia bezpiecznego, rozwijającego się i zjednoczonego Wołomina. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem wykwalifikowanym specjalistą ds. BHP z wyższym wykształceniem technicznym. Moje doświadczenie jako biegły sądowy w sprawach BHP i aktywny uczestnik życia społecznego pozwala mi na głębokie zrozumienie problemów bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców. Angażując się w różnorodne projekty, od edukacji po sport, wykorzystuję moje doświadczenie zawodowe i osobiste do identyfikacji i realizacji inicjatyw, które odpowiadają na oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności. 

Moje doświadczenie

Adam Bereda

Pozycja nr 7

Wybieram rozwój kultury i sportu

       O mnie

Urodziłem się w 1985 roku w Wołominie. Wspólnie z żoną Julią wychowujemy 5-letnią Olę. Jestem z moim miastem mocno związany i od lat działam na rzecz jego rozwoju. Najpierw jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej, następnie przez dwie kadencje jako radny w Radzie Miejskiej. Od 5 lat zarządzam klubem piłkarskim Huragan Wołomin. Pracuję jako doradca klienta w prywatnej firmie produkcyjno-handlowej. Mam bogate doświadczenie inżynierskie w procesach inwestycyjnych. Chcę wpierać moje miasto w wyzwaniach związanych z projektami społecznymi, planowaniem przestrzennym oraz rozbudową infrastruktury sportowej.  

       Elżbieta Radwan o mnie

Adam Bereda to sprawny manager, hobbistycznie zarządzający największym piłkarskim klubem sportowym w Wołominie - Huragan Wołomin. 400 piłkarzy, 800 rodziców plus kadra trenerska - to naprawdę robi wrażenie!  

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Chcę przede wszystkim skupić się na obszarze infrastruktury miejskiej i szeroko rozumianej kulturze. Chcę, by moje miasto stało się atrakcyjne dla nowych mieszkańców i inwestorów. Uważam, że modernizacja przestrzeni miejskiej i usprawnienie lokalnej komunikacji są ważnym aspektem, by stworzyć przyjazne i funkcjonalne miejsce dla wszystkich. Jako radny, pragnę również rozwinąć program współpracy z organizacjami sportowymi oraz infrastrukturę sportową. Chcę w ten zapewnić dostęp do różnorodnych form aktywności fizycznej dla wszystkich grup wiekowych, wspierając integrację społeczną i budowanie wspólnoty, a także budowanie pozytywnego wizerunku Wołomina.   

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Od zawsze społecznie zaangażowany, byłem radnym dwóch kadencji w Radzie Miejskiej w Wołominie. Jako wiceprezes klubu piłkarskiego PWKS Huragan, posiadam doświadczenie w zarządzaniu organizacją i finansami. Jestem doradcą klienta w prywatnej firmie produkcyjno-handlowej. Pełniłem też m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Związku Miast Polskich. Jestem magistrem inżynierem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ukończyłem studia menedżerskie z zakresu samorządu terytorialnego na warszawskiej SGH, dzięki którym rozwinąłem wiedzę na temat prowadzenia polityki regionalnej i umiejętność analizy budżetowej.  

Moje doświadczenie

Poznaj nasz program

©Sfinansowano przez KWW Elżbiety Radwan - Pozytywny Wołomin | Polityka cookies

Elżbieta Radwan

Bądźmy w kontakcie