To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Okręg nr 2

Piotr Sikorski

Pozycja nr 1

Bezpieczeństwo, zaangażowanie i skuteczność

       O mnie

Od urodzenia jestem związany z Wołominem. To właśnie tutaj, na osiedlu Kobyłkowska, stawiałem pierwsze kroki, uczęszczałem do szkoły podstawowej i nieprzerwanie Wołomin pozostaje moim domem. Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania WSEiZ oraz posiadam studia podyplomowe z Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami na SGGW. Zaangażowanie i serce, które wkładam w działalność społeczną, są odzwierciedleniem mojej pasji i pracy na rzecz mieszkańców Wołomina. Jako radny działam skutecznie, zawsze mając na uwadze dobro naszej społeczności. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Piotrowi Sikorskiemu z bezpieczeństwem do twarzy - z takim przewodniczącym komisji bezpieczeństwa bez zastanowienia warto współpracować! Aktywny, skuteczny, inicjator wielu akcji w gminie Wołomin, wszędzie go pełno. Co obieca, tego dotrzyma – zawsze gotowy do dialogu z mieszkańcami.

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Moim celem jest nie tylko kontynuacja rozpoczętych projektów, ale również wprowadzenie nowych inicjatyw, by jeszcze bardziej poprawić jakość życia w Wołominie. Planuję budowę i modernizację kolejnych ulic na terenie Północnego Wołomina, co ułatwi komunikację, poprawi wygląd miasta i podniesie komfort życia mieszkańców. Chcę zapewnić wsparcie dla młodzieży, sportowców i seniorów. Pragnę jeszcze lepszej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, by wspólnie dbać o nasze osiedla. Moim priorytetem jest też dalsza poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia poprzez inwestycje w nowe technologie i rozwiązania. Będę pilnował budowy przejścia podziemnego w ciągu ulicy Piłsudskiego. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Od 9 lat jestem Radnym Rady Miejskiej w Wołominie. Posiadam doświadczenie w pracy samorządowej i społecznej, wkładam w nie dużo zaangażowania i serca. Przez lata udało się nam wspólnie zmienić oblicze Północnego Wołomina. Moje działania skupiły się na wielu aspektach, m.in. poprawie bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejść dla pieszych, rozbudowę monitoringu, rozwój gminnych OSP i wymianę lamp sodowych na ledowe. Ważnym elementem mojej działalności była realizacja kluczowych inwestycji drogowych, co znacznie poprawiło infrastrukturę miasta. Wspierałem organizację wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, ale też rozbudowę infrastruktury sportowej, przyczyniając się do zacieśniania więzi społecznych. Przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do torów kolejowych również uważam za sukces. Jestem przygotowany do skutecznego rozwiązywania problemów i realizacji projektów mających na celu rozwój lokalnej infrastruktury oraz usprawnień w naszej gminie. 

Moje doświadczenie

Aneta Adamus

Pozycja nr 2

Sercem i zaangażowaniem z Mieszkańcami

       O mnie

Jestem absolwentką Prawa UAM w Poznaniu, mieszkanką Wołomina od urodzenia, lokalną działaczką społeczną, aktywistką, Prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju demokratycznego społeczeństwa Pozytywny Wołomin. Posiadam bogate doświadczenie menedżerskie i samorządowe. Od 2018 jestem radną Rady Miejskiej i jedną z jej najbardziej aktywnych członków - angażuję się w pracę wielu komisji, między innymi rewizyjnej, edukacji, kultury i sportu, mieszkaniowej. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Aneta Adamus to empatyczna, sprawcza, lokalna działaczka - bez wątpienia łącząca pokolenia. Jest inicjatorką wielu projektów min. profilaktyki zdrowotnej (badania w kierunku zaćmy), a także flagowego projektu “Gimnastyka dla Seniorów w Gminie Wołomin”.  

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Moim celem jest kontynuacja działań na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców Wołomina. Skupiam się na kilku kluczowych obszarach, jakimi są profilaktyka zdrowotna, kultura i edukacja oraz infrastruktura. Po sukcesie badań w kierunku wykrywania zaćmy, planuję wprowadzenie kolejnych programów profilaktycznych dla szerokiej grupy wiekowej. Nadal będę wspierać Sławkowy Klub Seniora i Juniora oraz inne, podobne inicjatywy kulturalne i edukacyjne. Moim priorytetem są kolejne inwestycje w infrastrukturę gminy, w tym poprawę przejezdności i bezpieczeństwa, między innymi przez doświetlenie przejść dla pieszych. Tak jak dotychczas, chcę wspierać Rady Osiedlowe, które są dla mnie rzecznikami Mieszkańców Wołomina. Uważam, że powinno odbywać się więcej konsultacji społecznych, żeby Mieszkańcy Wołomina mogli w większym stopniu decydować o tym, co zmienić w swoim otoczeniu. Chcę też realizować projekty, które będą wspierać funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Od kilku lat jestem Prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju demokratycznego społeczeństwa Pozytywny Wołomin, którego działalność to szereg akcji charytatywnych, takich jak zbiórki tematyczne czy utworzenie inicjatywy "lodówka społeczna". W latach 2014-2018 byłam Przewodniczącą Rady Osiedla Sławek, obecnie jestem radną Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2024, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącą Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, wchodzę w skład Komisji Kultury i Sportu, współtworzę Radę Społeczną Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Posiadam blisko 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branżach marketingu i zamówień publicznych. Najbardziej cenię sobie jednak działalność społeczną ukierunkowaną na Mieszkańców naszej gminy. Jednym z moich projektów jest gimnastyka dla seniorów, która od niemal dekady cieszy się ogromną popularnością. Dzięki mojemu zaangażowaniu powstał Sławkowy Klub Seniora i Juniora, będący centrum kulturalnych i artystycznych wydarzeń tej części naszego miasta. Skutecznie realizuję obietnice złożone w poprzedniej kampanii, takie jak utwardzenie ul. Dzielnej i wybudowanie ulic Piwnej, Białostockiej, Lazurowej, Błońskiej i Parkowej, czy realizowana niebawem ul. Rzeszowska.

Moje doświadczenie

Magdalena Zych

Pozycja nr 3

Wspieram lokalnych przedsiębiorców

       O mnie

Jestem radną miejską w Wołominie, miejscu, które znam od dziecka i które zawsze było dla mnie domem. Moje zaangażowanie w życie społeczne tego miasta wynika nie tylko z mojej roli w Radzie, ale też z głębokiego przekonania o wartości pomocy bliźniemu. Przez lata, jako radna i aktywistka, skupiałam się na wspieraniu naszej społeczności, od pomocy potrzebującym po inicjatywy na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Doświadczenie w działalności społecznej i samorządowej pozwoliło mi zdobyć szerszą perspektywę na potrzeby mieszkańców Wołomina oraz na to, jak najlepiej służyć naszej gminie. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Nikt jak Magdalena Zych nie rozumie wołomińskich przedsiębiorców. Biznes polega na skuteczności w działaniu i Magda taka jest. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Priorytetem jest dla mnie dalsze wspieranie lokalnych przedsiębiorców i promowanie ich działalności w naszej gminie. Chcę stworzyć lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym łatwiejszy dostęp do informacji o dostępnych formach dofinansowania i ułatwienia w zakładaniu nowych biznesów. Kolejnym celem jest rozwijanie polityki społecznej, która odpowiada na aktualne i przyszłe wyzwania osób szczególnie potrzebujących wsparcia. Pragnę również pracować nad zwiększeniem bezpieczeństwa w naszej gminie. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem ekonomistką i od niemal 20 lat prowadzę działalność gospodarczą jako podwykonawca międzynarodowej firmy produkcyjnej. Wnoszę wiedzę ekonomiczną i doświadczenie w prace nad planowaniem budżetu naszej gminy. Własna firma nauczyła mnie, jak ważna w biznesie jest współpraca, innowacyjność i skuteczne zarządzanie. Jako radna i członek rady społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień blisko współpracuję z mieszkańcami Wołomina. To pozwala mi lepiej rozumieć, czego potrzebujemy jako społeczność. Jestem szczególnie dumna z kampanii promującej lokalnych przedsiębiorców. Chcę zwiększyć świadomości o ofertach lokalnych firm i pokazać, że warto popierać biznes. Jestem przekonana o dużym znaczeniu wzajemnego wsparcia i pomocy sąsiedzkiej. Aktywnie angażuję się w pomoc osobom starszym w codziennych zadaniach. Dążę do budowania społeczności opartej na solidarności i wzajemnym zrozumieniu. 

Moje doświadczenie

Maciej Kozera

Pozycja nr 4

Wybieram życie pełne kultury i sztuki

       O mnie

Urodzony w 1954 roku, zawodowo związany z mechaniką samochodową i transportem. Wybrałem Wołomin na miejsce do życia ze względu na jego bogactwo krajobrazowe i dziedzictwo. Pasjonat sztuki, kolekcjoner obrazów, angażuję się w inicjatywy kulturalne. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Dawno nie spotkałam tak dobrego i miłego człowieka, który o innych zawsze wypowiada się dobrze. Spełniony rodzinnie i zawodowo, inspirujący - Maciej Kozera będzie fantastycznym radnym, któremu nie jest obojętne nasze wspólne dobro.

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Moim celem jest promowanie rozwoju terenów zielonych oraz dbałość o środowisko naturalne. Jako kandydat na radnego, pragnę wprowadzić inicjatywy, które połączą mieszkańców wokół ważnych kwestii ekologicznych oraz kulturalnych, inspirując do aktywnego udziału w życiu społecznym i dbałości o wspólne dziedzictwo. Planuję organizować wystawy historyczne i dzieł sztuki oraz promować lokalnych artystów i twórców. Moje działania będą również skupiały się na edukacji ekologicznej, ograniczaniu odpadów i inspirowaniu młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce. Moja praca w Radzie Miejskiej będzie opierać się na rzetelności i otwartości na dialog. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Chociaż moje doświadczenie w funkcjach publicznych jest ograniczone, to jako mieszkaniec Wołomina i osoba prywatnie zaangażowana w kwestie ekologiczne i kulturalne, aktywnie dbam o nasze środowisko i uczestniczę w inicjatywach promujących sztukę i lokalnych artystów. Potrafię budować mosty między ludźmi i inspirować do działania na rzecz wspólnego dobra. 

Moje doświadczenie

Beata Kalata

Pozycja nr 5

Wybieram miasto przyjazne przedsiębiorcom

       O mnie

Urodzona w 1967 roku, wieloletnia mieszkanka centrum Wołomina, obecnie Zagościńca. Posiadam wykształcenie ekonomiczne i zarządzam własnym biurem rachunkowym, co pozwala mi na głębokie zrozumienie potrzeb przedsiębiorców. Zaangażowana w samorząd i życie społeczności jako radna, chcę kontynuować moje działanie na rzecz lepszego, bezpieczniejszego i bardziej prosperującego Wołomina. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Kompetencja oraz skuteczność w działaniu na rzecz przedsiębiorców – Beata Kalata jak mało kto rozumie potrzeby biznesu zrujnowanego przez Polski Ład. Jej doświadczenie samorządowe jako radnej daje gwarancję, że z wiedzą i pasją podejmie natychmiastowe działania. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Chcę, by moje doświadczenie, wiedza i umiejętności dalej służyły mieszkańcom. Moja praca w roli radnej pozwoliła mi na realne wprowadzanie zmian, które ułatwiają codzienne życie w naszej gminie. Chcę kontynuować tę pracę, koncentrując się na jeszcze większym wsparciu dla przedsiębiorczości i rozwoju infrastruktury. Moim celem jest realizacja strategicznych inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców, a także stworzenie lepszych warunków dla lokalnych biznesów, między innymi przez uproszczenie procesów administracyjnych i zwiększenie dostępu do finansowania. 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jestem absolwentką ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od kilkunastu lat prowadzę biuro rachunkowe, wspierając przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Moja praca jako radnej miejskiej w Wołominie pozwoliła mi na aktywny udział w kształtowaniu polityki gminy. Własna działalność gospodarcza oraz zaangażowanie w radzie osiedla i radzie miejskiej umocniły moje kompetencje w zakresie zarządzania inwestycjami i działalności społecznej, a także pozwoliły na budowanie trwałych relacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami. 

Moje doświadczenie

Kacper Szmurło

Pozycja nr 6

Wybieram rozwój kultury i edukacji

       O mnie

Urodzony w 1993, całe życie związany z Wołominem, moją małą ojczyzną. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i przedsiębiorcą. Chcę mieć wpływ na rozwój Wołomina, szczególnie w obszarach edukacji, kultury i sportu.  

       Elżbieta Radwan o mnie

Kacper Szmurło to człowiek o wielu talentach. Warto mu zaufać, bo łączy i inspiruje ludzi do działania. Aktywny społecznie, zawsze uśmiechnięty.

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Startuję w wyborach samorządowych z przekonaniem, że mogę mieć realny wpływ na rozwój Wołomina, szczególnie w obszarach, które są mi najbliższe: edukacja, kultura, sport oraz wsparcie przedsiębiorczości. Zależy mi na rozwoju infrastruktury sportowej i aktywizacji młodzieży. Chcę, aby Wołomin był miejscem, gdzie każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, znajdzie przestrzeń dla siebie do rozwoju, aktywności i wypoczynku.

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Jako nauczyciel wychowania fizycznego rozumiem wyzwania, jakie stoją przed młodymi ludźmi. Chcę aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, dlatego angażuję się w organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Promuję aktywny tryb życia i dbanie o zdrowie, a także w innowacyjny sposób podchodzę do rozwoju sportowego, by bardziej dopasować go do potrzeb młodych ludzi. Pozytywnie oceniam działania ostatniej kadencji, szczególnie w zakresie realizacji inwestycji poprawiających standard życia w naszej gminie. Teraz, z nową energią i świeżymi pomysłami, chcę dalej rozwijać inicjatywy, które zintegrują i wzmocnią naszą społeczność. 

Moje doświadczenie

Renata Naczaj-Fedorenko

Pozycja nr 7

Wybieram dynamiczny rozwój miasta

       O mnie

Urodziłam się w Wołominie w 1976 r. Jestem zaangażowana w działalność społeczną i sportową, z 30-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych. Założyłam i prowadzę klub sportowy Control Naczaj Team. Od 1998 roku aktywnie uczestniczę w życiu publicznym, w tym pełnię funkcję w radzie pożytku publicznego, co pozwala mi głębiej rozumieć i adresować potrzeby naszej społeczności. 

       Elżbieta Radwan o mnie

Renata Naczaj - Fedorenko to kobieta, która od pokoleń poprzez sport kształtuje naszą młodzież w poczuciu najwyższych wartości - prawdziwy skarb. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. 

Elżbieta Radwan

       Moja misja i plan dla Wołomina

Chcę działać na rzecz edukacji i dobra wołomińskiej wspólnoty. Chciałabym skupić się na współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi, rozwijaniu sportu i rekreacji oraz zwiększaniu dostępności tych form aktywności dla wszystkich mieszkańców. Do Rady Miejskiej chcę wnieść spokój, opanowanie, empatię, umiejętność współpracy oraz ducha fair play. Moim priorytetem na najbliższe 5 lat jest wspieranie rozwoju gminy poprzez lepszą współpracę zaangażowanych stron. Wierzę, że razem możemy osiągnąć jeszcze więcej! 

Moja misja i plan dla Wołomina

       Moje doświadczenie

Od 30 lat poświęcam swoje życie pracy społecznej i rozwijaniu pasji sportowej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jako założyciel i trener w moim klubie-stowarzyszeniu, skupiam się na przekazywaniu wartości płynących z uprawiania sportu. Razem z wychowankami zdobyliśmy niezliczoną ilość modeli i nagród sportowych. Organizuję też wyjazdy integracyjne, by wzmacniać więzi w społeczności. Praca zawodowa jako likwidator szkód majątkowych i rolnych dała mi nie tylko doświadczenie zawodowe, ale również umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania problemów. 

Moje doświadczenie

Poznaj nasz program

©Sfinansowano przez KWW Elżbiety Radwan - Pozytywny Wołomin | Polityka cookies

Elżbieta Radwan

Bądźmy w kontakcie